Sakspapirene til halvårsmøte er sendt ut

Elektroarbeidernes Fagforening avholder halvårsmøte i Representantskapet fredag den 29. oktober. Sakspapirene er sendt ut elektronisk til klubbene.

Sakspapirene sendes også i papirform til representantene.
Nå er det da for klubbene til å forberede seg til møtet.
Som vanlig venter man godt oppmøte, det vil si opp mot 100 deltakere.
Fra forbundet kommer hovedkasserer Terje Olsson.
På slutten av representantskaspmøtet vil det blir foretatt trekning av årets vervepremier.