Sjekk din opplysninger på min side

Alle medlemmer oppfordres til å sjekke at opplysningen som kontonummer, telefon og e-post er rette. Korrekte opplysninger er viktig enten det gjelder streik eller uravstemning

https://elogitmedlem.no/standardmedlem/elogit/endring.nsf/Logginn.xsp