Skip og oljeutvalgets aktivitetsuke

Skips og Oljeutvalget har i samarbeid med Forbundets Olje og anleggsutvalg hatt aktivitets uke i uke 36. I løpet av uken gjennomførte utvalget anleggsbesøk på Mongstad, Kollsnes og Aker sitt verft på Stord. Tirsdag 1. September gikk turen til Mongstad, utvalget og Forbundet var representert med Kristian Kvamsdal, Atle Rasmussen og Trond Løvstakken. Der ble det stand ved resepsjonen/kantinen til leir A. Standen var godt besøkt av medlemmer fra mange bedrifter. Det var spesielt rotasjonsordninger som opptok medlemmene på Mongstad, og da 14/21 i sted for 12/9 som de går på pr dags dato. Onsdag var Karsten Bøe, Atle Rasmussen og Trond Løvstakken på besøk på Kollsnes. Der ble det avholdt medlemsmøte med vedlikeholdsgjengen til Aibel. Fredag var det Aker Stord sitt verft på Stord som sto for tur, og Kjell Sverre Åsheim, Kristian Pedersen, Kjell-Magnus Grip….. hadde laget til stand med utdeling av artikler, brosjyrer og pølsekoking.