Spørreskjema for fastlønn, akkord og sykefravær er sendt ut