Spørreskjema for sykefravær, fastlønn, akkord og produktivitet er sendt til klubbene

Skjemaene for fastlønn, produktivitet og sykefravær er sendt til klubbene. Vi ber om at de returneres så snart som mulig.