Spørreskjema for sykefravær, fastlønn, akkord og produktivitet 

Det er mange klubber som ikke har svart på spørreskjema om lønn og sykefravær. Vi må har svarene inn snarest

spoerreskjema_fastloenn_akkord_pao_bonus_4b_for_2012.xls
spoerreskjema_sykefravaer_2012.xlsx
veiledning_fastloenn_2012.pdf

Hvor mye økte timelønnen i 2012?