Spørreundersøkelsen for lønn, produktivitet og sykefravær er nå sendt klubbene

Fagforeningen sender hvert år ut en spørreundersøkelse til klubbene. Vi håper flest mulig kan svare.