Stand hos Solar

Fagforeningen har fått lov til å stå på stand hos noen grossister. Ta gjerne kontakt med oss når vi er der