Stemmemateriellet delt ut på klubblederkonferanse

Stemmemateriellet ble det ut på klubblederkonferansen. For de klubben som ikke var tilstede gjelder følgende : Klubbene i Sunnhordland henter stemmesedler på Sjøhuset. Klubbene i Bergen Henter i K71. klubbene som ikke kan hente må ta kontakt med fagforeningen. Rutiner for uravstemning finner under uravstemning på hjemmesiden.