Stemmesedlene til tariffoppgjøret er kommet 

Alt stemmemateriellet til uravstemingen er nå kommet. Klubbene i Bergen og omegn kan hente lister og stemmesedler i Kalfaret på mandag. Klubbene på Stord og omegn kan hente på Sjøhuset mandag. Andre klubber kan få utdelt på klubblederkonferansen fredag eller ta kontakt og vi sender med post.