Stinn brakke hos Otera Dalhaug

Det var ca 60 medlemmer tilstede på klubbmøte hos Otera Dalhaug 27. mars der Åge Blummenfelt informerte om AFP og mulig streik. AFP er en rettferdig ordning.