Stopp oppsplitting av Jernbanen

Mandag 15. juni kl. 12:00 avholdt Norsk jernbaneforbund og Norsk lokførerforbund politisk streik mot den foreslåtte jernbanereformen. Elektroarbeiderens Fagforening var tilstede med fanen.