Stor fanemarerkering på Festplassen

Det var stor oppslutning om fanemarkeringen som LO Bergen arrangerte til støtte for streikende i kommnune og transport.