STOR OPPSLUTTNING OM DEN POLITISKE STREIKEN

Elektroarbeidernes Fagforening er godt fornøyd med gjennomføring av den politiske streiken 4. november.

I Bergen samlet det seg omlag 1200 medlemmer under fanen på Torgalmenningen.
På Stord meldes det om 150. Også i Førde og Odda og på Mongstad var det godt oppmøte.
Under ser du bilder fra markeringen i Bergen.