Storesnipa renseanlegg

Fagforeningen var på besøk hos montørene i Torsvik Elektro som bygger kloakkrenseanlegg på Storesnipa.