Stort oppmøte av polske elektrikere

Det møtte frem 40 polske elektrikere da Elektroarbeidernes Fagforening hadde medlemsmøte 23 april i folkets hus. Det fremkom en rekke spørsmål om lønns og arbeidsvilkår som fagforeningen skal følge opp