Støtte fra Helseministeren

Elektroarbeidernes Fagforening får støtte fra helseministeren i kampen mot sosial dumping

Før jul var Elektroarbeidernes Fagforening ute i media og fryktet sosial dumping etter at det Bulgarske firmaet Enemona vant anbudet på installasjonsarbeidet på det nye barne- og ungdomssenteret på Haukeland Sykehus til det som kan kalles dumpingpriser.

Fagforeningen følger saken kontinuerlig. På representantskapsmøte i LO i Bergen og Omegn den 19. januar, ble saken tatt opp direkte med Helseministeren.
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svarte at ILO 94 gjelder, at det skal lønnes etter norske lønns- og arbeidsvilkår og at det ikke skal forekomme noen form for sosial dumping ved utbyggingen.

Elektroarbeidernes Fagforening vil følge saken videre.