Støtte til Streiken i Helse sektoren

Tirsdag var det fanemarkering utenfor Helse Bergen til støtte for de streikende som blant annet krever pensjon fra første krone