Streiken på everkene trappes opp

Konflikten mellom Fagforbundet, EL & IT Forbundet og KS Bedrift er inne i sin sjette dag uten at det har vært kontakt mellom partene. Fagforbundet og EL & IT Forbundet varsler opptrapping av streiken. EL & IT Forbundet varsler plassfratredelse for 479 medlemmer i de nye selskapene, Fagforbundet varsler for 37 medlemmer. Sammen med tidligere uttak i de sju selskapene i NTE, betyr det at nærmere 1 000 ansatte streiker i 23 selskaper. Opptrapping har virkning fra arbeidstidens start mandag 8. oktober.

tariffinfo_streiken_opptrappes_okt_2012.doc