Streikestøtte er fastsatt

Forbundsstyret og Fagforeningsstyret har fastsatt satser for streikestøtte ved årets tariffoppgjør.

Som kjent blir det mekling i tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for elektrofag den 3. og 4. juni 2010.
Om det ikke blir enighet er det streik fra 5 juni, det vil for de fleste si fra mandag 7. juni.

I tillegg kan det bli sympatistreik for å få på plass en permanent IKT-overenskomst.
En slik streik kan være aktuell allerede fra den 2. juni.

I begge tilfeller vil medlemmer av Elektroarbeidernes Fagforening Hordland Sogn og Fjordane som blir tatt ut i streik få utbetalt i overkant av 1000 kroner dagen fra første streikedag.
Forbundstyret har fastsatt streikestøtten til kr 720 kroner dagen fem dager i uken. Fra dette trekkes kontigent og forsikring.
Elektroarbeidernes Fagforening gir i tillegg kr 300 pr dag, også fem dager i uken.