Streikeuttak er klart

Offshore og reisebedrifter tas ut i første streikeuttak.

tariffinfo_streikeuttak_2012.doc