Styrekonferanse i Bekkjarvik

Styret i fagforeininga hadde styrekonferanse i Bekkjarvik 26. og 27. juni. Samlinga var to delt, der dag to var eit ordinært styremøte. Tema var organsisering av fagforeininga vår. Konferansen var lagt opp med gruppe arbeid, der tre grupper fekk i oppgåve å sette saman eit organisasjonsutval og legge føringane for det viare arbeidet. Utvalet skulle sjå på dagens organisering, vedtekter og årsmøte vedtak. Dei skulle også sjå på antal medlemmar i dei forskjellige utvala. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten