Styremøte i fagforeningen der alle møtes

Mandag ble det endelig avholdt styremøte i fagforeningen der alle kunne delta i samme rom