Styremøte fredag 4 april tar stilling til tariffoppgjøret

Fredag 4 april samles styret i fagforeningen. Styret vil der diskutere resultatet av tariffoppgjøret og komme med sitt syn på resultatet. Konklusjonen vil bli lagt ut på hjememsiden så snart som mulig.