Styret anbefaler nei

Fagforeningsstyret har i dag behandlet forslaget til ny tariffavtale.

Etter en lang debatt i dagens møte anbefaler styret med fem mot fire stemmer medlemmene å stemme nei i uravstemmingen.
Begrunnelsen er at forslaget innebærer for dårlig uttelling for medlemmer som er på reise.
Nærmere begrunnelse vil bli sendt medlemmene sammen med stemmemateriellet.