Styret besøker LO-kongressen

Fagforeningsstyret la et møte til Oslo den 14. mai og besøkte LO-kongressen.

LO-kongressen er den største begivenheten i norsk fagbevegelse og avholdes vanligvis hvert fjerde år.
For å få et lite innblikk i hva som skjer der la fagforeningen et styremøte til Oslo og besøkte da også LO-kongressen som observatører. På bildet ser du styremedlemmene Kjell-Magnus Grip og Jaakko Lintunen i kongress-salen den 14. mai.
Styret var tilstede der da den nye LO ledelsen med Roar Flåthen i spissen ble valgt for fire år.
Styret hadde også andre saker på dagsorden, blant annet arbeidstidsordninger