Styret i Elektroarbeidernes Fagforening fornøyd med landsmøtet i EL&IT

Styret i Elektroarbeidernes fagforening oppsummerte på styremøtet 23. november det nylig avholdte landsmøtet i EL&IT forbundet. Til tross for noe kritikk knyttet til gjennomføringen sa styret seg godt fornøyd med landsmøtet som helhet.

(foto fra landsmøtet: Svein Arild Dale klapper Carlos Roderiquez frem til talerstolen)
I forbindelse med vedtakene på landsmøtet var det spesielt resultatet av handlingsprogrammet og at forsikringsordningene nå er gjort selvfinansierende, som en var spesielt godt fornøyd med. I forbindelse med valgene ble det trukket fram som spesielt positivt at Ove Toska ble valgt inn som fast medlem i LOs representantskap.

Landsmøtet vedtok også to viktige standpunkt i forhold til tjenestedirektivet og pensjonsreformen, og disse temaene ble fulgt opp nærmere på styremøtet. En slo fast at det kunne bli avgjørende hva LO ville mene om tjenestedirektivet og at en nå burde tilegne seg mer kunnskap om saken.

I forbindelse med pensjonsreformen har verkstedsklubben hos Aker Verdal har dratt i gang en aksjon kalt Forsvar AFP. Klubben hos Aker Verdal har sjøl bevilget en million kroner til å skaffe kunnskap og skolere folk i kampen for AFP, slik at ordningen også kan fortsette etter 2008. Fagforeningen vår hadde fått invitasjon til å delta med penger til dette arbeidet, og styret bevilget ti tusen kroner til aksjonen Forsvar AFP.

Les EL&IT – landsmøtet sine fråsegner om tenestedirektivet og pensjonsreforma på desse sambandslenkene.