Styret konkretiserer vervekampanjen

Fagforeningstyret har på dagens møte behandlet detaljene i vervekampanjen.

Kampanjeperioden er fra 1. mars og til 1. oktober 2009. Alle som verver får en T-skjorte.
Hvert vevet medlem gir ett nummer i trekningen.

Det blir tre hovedpremier som reisegavekort på 8000 kr hver. Trekning foretaes på halvårsmøtet i oktober.
Da er det klart. Bare sett i gang og verv og vinn. Målet er at vi skal bli 3000 medlemmer.

Og husk, alle kan delta.
Innmeldingsblankett finner du her, eller du kan ordne det elektronisk hos forbundet her