Styrets anbefaling til tariffoppgjøret

Styret har med 6 mot 3 stemmer anbefalt medlemmene å stemme ja ved årets tariffoppgjør. Både flertall og mindretall har begrunnet sitt syn

styrets anbefaling.doc