«Sykefraværet er høyt fordi det har aldri vært høyere»

Fornying av IA avtalen drukner i diskusjon om hvor høyt sykefraværet er i Norge.

Er vi virkelig så syke som kritikerne vil ha det til? Eller er det sammenligningene som er feile.
Fagforeningen har undersøkt hvordan det står til hos oss og det er ikke avskrekkende.
Manifest har laget en brosjyre om temaet som du kan laste ned her.