Tariffoppgjøret 2016

Forberedelsene til tariffoppgjøret i 2016 er i full gang. Den 23 februar møtes LO sitt representantskap for å diskutere krav og oppgjørsform. Allerede dagen etterpå, den 24 februar møtes klubblederne for å se på veien videre.
EL&IT forbundet har prioritert pensjon som hovedtema for oppgjøret i 2016.