Tariffoppgjøret er godkjent

Onsdag 30 juni ble stemmene for uravstemingen talt opp. Selv om flertallet i medlemmene i Elektroarbeidernes Fagforening stemte nei så ble resultatet ja på landsbasis.

tariffinfo_lok__uravsteming_godkjent.pdf