Tariffprosessen for 2014 er startet

Tariffprosessen foran oppgjøret 2014 er startet. Distriktstariffkonferansen ble gjennomført i februar/mars i Stavanger. Tariffutvalget leder prosessen i fagforeningen.

Det er nedsatt flere arbeidsgrupper for å forberede de enkelte punkter. Gruppene vil bli supplert på klubblederkonferansen den 23. april. En av gruppene har allerede hatt sitt første møte som du kan se her.