Tariffprosessen for oppgjøret 2014 er startet

Tariffprosessen foran tariffoppgjøret 2014 er startet. 20 tillitsvalgte fra Elektroarbeidernes Fagforening deltar på Distriktstariffkonferansen i Stavanger i månedskiftet februar -mars.