Tariffprosessen foran tariffoppgjøret 2012 er startet

I slutten av mars ble den første Distriktstariffkonferansen for Landsoverenskomsten for elektrofagene foran oppgjøret i 2012 avholdt i Ålesund. Elektroarbeidernes Fagforening var godt representert.