Teknisk Bureau på Høyskolen i Bergen

På Høyskolen traff vi TB som var i full gang med å trekke og koble