Teknisk seminar avholdt i Bergen

Tirsdag 25. august arrangerte fagutdanningsutvalget teknisk seminar.

Seminaret ble avholdt i lokalene til YIT. Det var 27 deltakere.

Tema denne gangen var KNX, det som tidligere ble kalt EIB. KNX er et «bussystem» for styring av lys, luft, varme m.m., og er ett av systemene som blir brukt for å lage «intelligente» bygg, noe elektrikerne oftere kommer bort i etter hvert som krav til energisparing og komfort øker.

Målet med det tekniske seminaret var å gi en liten smakebit av KNX, og stimulere til å lære mer. Foreleser var Manuel Carreno fra ABB. Han ble assistert av Jon Kristian Viken fra fagutdanningsutvalget. Carreno mente at en elektriker bør ha et tredagers kurs før en går i gang med programmering av KNX.

På slutten av seminaret var det tid til en fagforeningsdel. Fagforeningens leder Ove Toska orienterte forsamlingen om aktuelle saker som fagforeningen jobber med. Han oppfordret alle medlemmene til å bruke stemmeretten ved Stortingsvalget og han hadde med T-skjorter for utdeling.
Artikkelen er rekonstruert av AN.