Tema: Offshore vindkraft

Andre dagen av Olje- og anleggskonferansen hadde hovedtema Offshore Vindkraft – et reelt alternativ til Olje og gass?

Innledere fra Statoil, Statkraft, Olje og energidepartementet, samt klubbleder for Aker Verdal fortalte sine historier om muligheter, planer og pågående aktiviteter innen offshore vindkraft. Du kan lese mer detaljert om dette i webutgaven av Nettverk. Mot slutten av dagen var regelverk rundt utsetting av arbeid på dagsorden. Etter begge tema var det anledning for deltakerne på konferansen å engasjere seg i debatten.