TILLITSVALGT I CORONA TIDER RING ? FAGFORENINGEN

Dersom du som tillitsvalgt blir innkalt til møte med ledelsen for å diskutere permitteringer, karantene, pass av egne barn eller andre forhold:  ta kontakt med fagforeningen før dere går i møte med bedriften.

 

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/corona_viruset_-_aktuelle_arbeidsrettslige_sporsmal/?fbclid=IwAR33jZoXexLs5rqY2Br0tjhG8gYKetU02DXac4p_5eTXpuStT-RnnexwMrU