Tillitsvalgt konferanse om valget 16 mars

Fagforeningen inviterer de tillitsvalgte til konferanse om valget 16 mars om kvelden. Vi er så heldig at vi har fått med oss Ordfører Marte Mjøs fra arbeiderpartiet, tillitsvalgt Sara Bell fra SV og Sofie Marhaug fra Rødt

Invitasjon er sendt til alle tillitsvalgte.