Tillitsvalgte, Styre- og Utvalgsmedlemmer inviteres til hagefest 3. juni

Tillitsvalgte, Styre- og Utvalgsmedlemmer i Elektroarbeidernes Fagforening

INVITASJON HAGEFEST

Vi fortsetter tradisjonen med hagefest som oppladning til ferie og herlige sommerdager.
Mye arbeid og engasjement er lagt ned av våre tillitsvalgte gjennom hektiske måneder og uker så langt i 2016, og nye oppgaver venter videre utover året.

Det er derfor viktig å bygge opp godt med overskudd og inspirasjon.
Som et bidrag til nettopp dette inviterer vi til hagefest på Kalfaret.

Fredag 3.juni kl 1830 – 2300

Litt god mat og drikke hører til en god hagefest – og vi ser fram til
en hyggelig kveld med gjensidig glede og inspirasjon.

Dersom du trenger overnatting gi beskjed snarest til Vigdis eller Le-Hang på kontoret.

For å ha en oversikt over deltakere ber vi dere om å gi oss en påmelding
innen den 1.juni på firmapost@elogitbergen.com

Elektroarbeidernes Fagforening
Hordaland, Sogn og Fjordane

Ove Toska sign

Bergen, mai 2016