Tillitsvalgtkonferanse om de høyreekstreme

Tillitsvalgt Konferanse 10 September. ARMH

 

Fagforbundet og ELogIT forbundet arrangerer konferanse om de høyreekstreme mandag 10 september.