Tilslutning til boikott av Scandic-kjeden

Scandic hotell Edderkoppen i Oslo har besluttet å nekte den cubanske reiselivsdelegasjonen opphold med bakgrunn i den amerikanske boikotten av Cuba. Nå svarer El&IT med boikott av Scandickjeden.

Utestengelsen av den cubanske reiselivsdelegasjonen har ført til meget sterke reaksjoner i fagbevegelsen med en boikott av konferanser og overnatting, som motreaksjon på denne handlingen.

El&IT Forbundet er blant dem som har besluttet å slutte å bruke Scandichotellene ved overnatting og konferanser i forbundets regi. Som lokalt organisasjonsledd er Elektroarbeidernes Fagforening en del av denne beslutningen.

-Som gjest og bruker har vi gjennom en rekke år hatt et svært godt forhold til Scandic Bergen City, og deres medarbeidere har alltid vært innstilt på å gi oss en svært god service. Det er således også tungt for oss å gå til dette skrittet, men her rammes deres virksomhet gjennom et uanstendig og etter vår mening ulovlig avgjørelse som Scandic hotels har besluttet, sier Elektroarbeidernes Fagforenings leder Ove Toska i en kommentar.

Det legges til at en er villig til å endre beslutningen når kjeden endrer sin politikk på dette området.