To løpesedler for den politiske streiken 4. november

Torsdag 4. november går medlemmene i EL & IT Forbundet ut i en fire timer lang politisk streik. Vi vil at landets innbyggere fortsatt skal være trygg på de elektriske anleggene og at alle får strøm til boligen din.

Myndighetene foreslår ved forskriftsendringer å gå motsatt vei.
Vi kan ikke akseptere det.
Det er strerkt engasjement i saken.
Både forbundet sentralt og lokale organisasjonsledd har utarbeidet løpesedler i form av brettede A3 ark som du kan laste ned her.

loepeseddel_streik_4nov2010_fagfor-distrikt.pdf

loepeseddel_streik_4nov2010_forbund.pdf