Tradisjonell Første Mai med god oppsluttning

Fagforeningen stiller opp på Tårnplass.

Fagforeningen på Corus utgjorde en viktig del av 1.mai toget