Tvungen lønnsnemnd, men målet er fortsatt tariffavtale i Atea

Like etter klokken 21. den 16. mai kom beskjeden om at regjeringen har bestemt seg for å bruke tvungen lønnsnemnd. Streiken gir fare for omfattende strømbrudd med store konsekvenser, mener regjeringen.

– Tvungen lønnsnemnd var eneste løsningen nå. Vi har fulgt situasjonen fra time til time, og vi har sett at det er stor fare for massive strømbrudd, noe som gjør at vi kan komme i en situasjon hvor vi ikke lenger har kontroll over strømforsyningen i Norge, noe som kunne ha utgjort en fare for liv og helse, sier Huitfeldt til NTB.

Tirsdag ble sympatistreiken til støtte for ansatte i Atea trappet opp. 1.050 medlemmer av EL & IT Forbundet i sju energiselskaper var i streik. Blant dem var 217 ansatte i Statnett, som utgjorde hele den operative beredskapen for sentralnettet som sikrer driften av kraftsystemet i Norge.

Bakgrunnen for konflikten er kampen for å få en tariffavtale med AFP-ordning i Atea. Bedriften mener at et flertall av de 1.650 som arbeider der ikke ønsker en tariffavtale, men heller vil beholde dagens ordninger.
Cirka 90 nettkunder i hele landet var torsdag uten strøm som følge av streiken.

Sjefen i Atea mener regjeringen er klok, og ønsker de ansatte tilbake på jobb tirsdag.

Vi har ikke grunnlag for å bestride de vurderingene som er gjort av de aktuelle tilsynsorgan, sier forhandlingsleder i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen. – Vi vil nå starte arbeidet med å forberede saken for behandling i Rikslønnsnemnda. Vårt mål er fortsatt tariffavtale med AFP i Atea.