04.12.2019

Heismontørenes Fagforening aksjonerte onsdag på Åsane Videregående skole

Heismontørenes fagforening har mistanke om at de som jobber med heiser på Åsane VGS ikke har de nødvendige kvalifikasjoner sant at innleie forholdet er ulovlig. […]