Uravstemning 20 juni

Forslaget til ny tariffavtale for Landsoverenskomsten skal til uravstemning. Frist for levering av stemmeseddel er satt til 20 juni klokken 12.00. Avstemningen gjennomføres av klubbene.

Vi minner om Hovedavtalen 6.7-2 møter i arbeidstiden.
2. Medlemsmøter

Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte og avstemning over tarifforslag kan holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn, såfremt dette ikke medfører vesentlige driftsmessige ulemper.

uravsteming_2012.pdf
styrets_anbefaling_2012.pdf
uravstemning_-_protokoll.docx

Styret har behandlet det nye tarifforslaget.