Uravstemning for Landsoverenskomsten

Alle klubber har få fått stemmesedler slik at klubbene kan holde avstemning. Frist for avlevering er 4 juni. De som har fått poststemmer, må sende slik at posten kommer til oss innen 4 juni.

lok_uravstemming__2014.doc