Uravstemning hos Aarskog Elektro

Elektroarbeidernes Fagforening var på arbeidsplassbesøk i Sagvåg på Stord. Aarskog Elektro AS har installasjon av fleire nybygg i området, og me møtte nokre av dei som for tida er på ”Høvleriet” på kaien i sentrum. Blant medlemmane var det 100% oppslutning i uravstemminga. Det vart elles diskutert forsikringsordningar, medisinkassen, i tillegg til andre medlemsgoder også. Frå venstre: Øystein Aasheim, Lennart Lodden, Kari Alana Berge Olsen.